De uitvaartvereniging

De uitvaartvereniging  “De Laatste Eer Tjalleberd e.o.” staat in de meest moeilijke omstandigheden voor u klaar. Zij verzorgd een begrafenis of crematie voor haar leden op een zeer correcte wijze. Daarnaast streeft onze uitvaartvereniging er naar de kosten voor de leden welke verbonden zijn aan het verzorgen van een begrafenis of crematie zo laag mogelijk te houden. Onder andere door gezamenlijk met andere uitvaartverenigingen met de desbetreffende aanbieders van diensten goede afspraken te maken. Lid zijn heeft zo dus zijn voordelen.

Als lid hebt u daarnaast recht op een van toepassing zijnde ledenkorting mits de begrafenis of crematie wordt verzorgd door één van onze bodes (zie hiervoor “ bij overlijden” op deze website).

Statuten

Als begrafenisvereniging hebben wij statuten en een huishoudelijk reglement, welke u bij het bestuur op kunt vragen.

Kamer van Koophandel 

De uitvaartvereniging “De Laatste Eer Tjalleberd e.o. “is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40001287.

 

AVG Wetgeving         

In het kader van de Privacy wetgeving (AVG) is door uitvaartvereniging De Laatste Eer Tjalleberd e.o. per 25 mei 2018 een AVG privacy protocol opgesteld.

Bestuur

De bestuurssamenstelling is als volgt:

Voorzitter: de heer J. J. Heida, tel. nr.: 0513-529980,
mob. nr.: 06-12296916, email: j.heida976@upcmail.nl

Secretaris: de heer D. Veenstra,  tel. nr.: 0513-529340,
mob. nr.: 06-54921651, email: dveenstra@hetnet.nl

Penningmeester: de heer D. van Dijk,  tel. nr.: 0513-529439,
email: douwetriedo1@hotmail.com

Bestuurslid: de heer E. Wouda, tel. nr. 0513-571554

Federatie van Uitvaartverenigingen
in Friesland

Onze uitvaartvereniging is lid van de Federatie van uitvaartverenigingen in Friesland.