Contributie

De contributieregeling ziet er als volgt uit:

- Leden, vanaf 21 jaar en ouder € 34,- per persoon / per jaar.

- Leden, één-ouder gezinnen met kinderen tot 18 jaar : € 51,- per jaar.

- Leden, vanaf 18 jaar tot 21 jaar : € 23,- per jaar.

- Kinderen tot 18 jaar betalen geen contributie indien beide ouders contributie betalen.

- Automatische incasso van de contributie heeft onze voorkeur.

Ledenkorting

Ledenkorting (mits begrafenis / crematie uitgevoerd door onze begrafenisvereniging ) bij overlijden:

- de ledenkorting bedraagt € 1.362,50 bij een volledig lidmaatschap (vanaf 5 jarige leeftijd).

- de ledenkorting bij overlijden op een leeftijd tussen 0 tot 2 jaar bedraagt € 181,50 en ingeval overlijden op een leeftijd van 2 tot
4 jaar € 531,-.