Correspondentieadressen

Correspondentie gelieve u te richten
aan onze secretaris:

De heer D. Veenstra,
De Mieden 25
8458 CD  Tjalleberd.

Adres penningmeester:

De heer D. van Dijk,
Aengwirderweg 288
8458 CK Tjalleberd.