Bij Overlijden

De uitvaartvereniging “De Laatste Eer Tjalleberd e.o.” staat in de meest moeilijke omstandigheden voor u klaar.

Als een lid is overleden verzorgt de uitvaartvereniging de gehele uitvaart. Hiervoor dient u alleen een van onze bodes in te schakelen welke de zaken verder regelt en u kan helpen met de formaliteiten en vragen kan beantwoorden.

Het bestuur wijst u er nadrukkelijk op dat indien er, ingeval van overlijden van een lid, door de nabestaanden een andere bode dan een van onze hieronder vermelde bodes wordt ingeschakeld, het recht op de ledenkorting voor het lid alsdan vervalt.

Ingeval van overlijden van een lid dienen de nabestaanden derhalve kontakt op te nemen met één van onze onderstaande bodes (dag en nacht bereikbaar).

Bodes

De voor onze uitvaartvereniging
werkzame  bodes zijn:

MEVROUW W. DIJKMEIJER

Mobiel nummer   06 – 50 81 97 86

MEVROUW H. VAN DER MEULEN-HEIDINGA

Mobiel nummer   06 – 30 40 57 66