Welkom

We delen lief en leed , een heel leven lang. Tot het moment van afscheid, dan is er het verdriet, maar moet er onder die moeilijke  omstandigheden, vertrouwd,  heel veel worden geregeld ….

Onze uitvaartvereniging stelt zich tot doel naast het voor haar leden de begrafenis of crematie op zeer correcte wijze te verzorgen ook de daarmee gepaard gaande kosten zo laag mogelijk te houden: uiteraard op basis van de wensen van de overledene en de naasten / familie.

Onze uitvaartvereniging maakt daartoe zorgvuldig gebruik van een mannelijke bode en een vrouwelijke bode, een en ander naar keuze van de nabestaande of naasten/familie , waarbij de uitvaart in vertrouwde handen is zodat de  begrafenis of crematie op correcte wijze  wordt geregeld en uitgevoerd.

De uitvaartvereniging “De Laatste Eer Tjalleberd e.o.” staat in de meest moeilijke omstandigheden voor u klaar.